BPQRS

BPQRS

divendres, 2 de setembre de 2011

Full d'inscripció

Adjuntem Full Inscripció.
Aquest full s'entregara a tots els jugadors a principi de temporada per tal de completar la Base de Dades existent.
Es detallen les quotes a pagar i fraccionament d'aquestes.