BPQRS

BPQRS

dimecres, 2 de desembre de 2015

Protocol en Cas d'accident Esportiu

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT
-Accident NO GREU (per demanar hora amb un especialista)
1   .   Comunicar al club l’esmentat accident (màxim 7 dies) des de la lesió.
2   .  El club ha d’obrir un comunicat d’accident, segellat i signat. On ha de figurar la lesió i la causa de l’accident. És molt important un e-mail  i un telèfon de contacte des d’on la cia. asseguradora establirà el contacte i el seguiment.
3   .  S’entregarà l’esmentat comunicat al jugador o tutor i aquest l’ha de signar. Seguidament el jugador ha d’enviar aquest comunicat al e-mail:
Majors de 16 anys(sèniors, sots -21 i juniors) siniestros.federaciones@aon.es
Menors de 16 anys(cadet, infantil, pre-infantil, mini, pre-mini) sinistres@unifedesport.cat
4   .  El jugador ha de rebre a través d’aquest e-mail la deguda autorització per la visita amb 
l’     especialista que l’hi comunicarà la cia. asseguradora.

-Accident que necessita assistència urgent
S’ entén com a tal l’atenció sanitària de la que la seva demora pugui comportar agreujament 
de la lesió, dolor extrem, o necessitat d’acudir immediatament en el moment posterior a
l’accident.
1.       Cal trucar al telèfon 24hores  902 102 687 ens demanaran les dades del lesionat, 
es important tenir a la ma la fitxa federativa que prèviament haurem 
demanat a l’entrenador. 
Ens derivaran a un centre concertat a on rebérem l’assistència i ens facilitaran 
un número d’autorització.
2.       Una vegada al centre cal presentar la fitxa federativa i el número d’autorització.
3.       Una cop ates el lesionat, cal seguir els passos  del protocol d’actuació en cas 
d’accident No Greu.
4.       Si el lesionat requereix visita posterior a un especialista, quan s’enviï per e-mail el 
comunicat cal adjuntar-hi l’informe del metge d’urgències a on hi ha de constar el 
requeriment.
5.       El jugador ha de rebre a través d’aquest e-mail la deguda autorització per la visita 
amb l’especialista que l’hi comunicarà la cia. asseguradora.
-Qualsevol prova o tractament posterior demanada per el metge especialista, serà el mateix 
centre mèdic a on ens han ates, el que ho ha de sol·licitar a la cia. asseguradora.

Nota: en cas de qualsevol consulta podeu trucar al telèfon:
Majors de 16 anys: 932 933 915

Menors de 16 anys 934 874 575 (ext.3)