BPQRS

BPQRS

divendres, 21 de juliol de 2017

Documentació Necessària 2017-2018

Fitxa Federativa:
Descarregar la fitxa i omplir-la, tinguent en compte:
-Escriure en Majuscules
-Club: BÀSQUET PORQUERES, A.E.
-Equip: BÀSQUET PORQUERES
-Qualsevol dubte, ho emplenarà el club
-Signatura del jugador/a i del tutor legal en cas de ser menors d'edat.
Fitxa Federativa executable
Fitxa Federativa per imprimir masculina
Fitxa Federativa per imprimir femenina

Certificat Mèdic:
Cal descarregar i emplenar el corresponent CME segons correspongui, segons el conveni amb el Dr.Molera qui vulgui anar amb ell que ens l'entregui omplert i en blanc zona metge.
Certificat Mèdic Esportiu (CME) Nascuts l'any 2002 i posteriors
Certificat Mèdic Esportiu (CME) Nascuts l'any 2001 i anteriors

Si algun jugador/a prové d'un altre club ha de portar la Baixa OBLIGATÒRIA d'aquest Club
Baixa
Al començar la temporada s'entregara Full d'inscripció del club amb els pagaments a efectuar
att.
Coordinació Bàsquet Porqueres